vire palvelut

Ikkunakunnostus
Ovikunnostus
Ikkunoiden ja ovien uusinnat
Ikkunoiden kunnostus
Parvekekunnostus
Julkisivutyöt
Vesikattotyöt
Pihakannet parkkihallit
Puusepäntyöt
Perinnerappaus
Levyrappaus
Paikkarappaus
Tuulettuvat julkisivut
Rankajulkisivut
Kattoremontti
Muuraustyöt
Maalaustyöt
Pinnoitustyöt
Lasijulkisivu
Saumaustyöt
Lasikatot

vire palvelut

vire palvelut

Palvelut

Erityisosaamistamme on haastavat kohteet, joissa tilaajalle on tärkeää projektin nopea läpimenoaika ja kiinteistön käyttäjän hyvä palvelukokemus. Käytämme moderneja projektinjohdon työvälineitä ja toiminnassamme korostuu avoimuus ja oikea-aikainen viestintä sekä tilaajan että rakennuksen käyttäjien suuntaan. Palveluihimme sisältyy kiertotaloutta ja elinkaariajattelua edistävät ratkaisut, joihin lukeutuu mm. materiaalien uusiokäyttö ja optimaalisen korjausasteen valinta. Katso alta löytyvästä kaupunkikuvasta tarkemmin, millaisia korjauspalveluita tarjoamme. 

Rakennuskategoriat

Rakennuskategoriat
VesikatotJulkisivutParvekkeetIkkunat ja ovetKansirakenteet / pihakannetMaanrakennus ja pihatyöt

Vesikatot

Vesikattorakenteet ovat tärkeä osa rakennuksen kosteudenhallintaa. Riippuen katteen kunnosta, vaihtelee myös kunnostustöiden luonne merkittävästi sääsuojan alla toteutettavista rakenteiden uusimistöistä huoltomaalaustöihin. Vesikattotyöt, joita teemme asiakkaillemme:

Kermi-, pelti-, kupari-, lasi- ja tiilikatteiden uusimistyöt ja kevyemmät pinnoitus ja korjaustyöt. Kattotöihin liittyy myös laajasti oheistöitä liittyen esimerkiksi LVIS- järjestelmiin sekä kattoturvatuotteisiin.

Julkisivut

Julkisivu on rakennuksen ulkopinta, jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä ulkoseiniä. Julkisivujen kunnostus on erikoisalaamme – 30 vuoden aikana kokemusta on kertynyt monipuolisesti eri pinnoista, työtavoista ja eri aikakausien ratkaisuista. Julkisivutyöt, joita teemme asiakkaillemme:

Ulkokuorirakenteiden uusimistyöt, rappauksien uusimiset, paikkarappaukset, peltikasetti- ja levyjulkisivut, muuraukset, lasijulkisivut, puujulkisivut, elementtisaumauksien uusimiset, huoltomaalaukset sekä muut pinnoitukset ja suojakäsittelyt.

Parvekkeet

Teemme parvekekunnostuksia kevyestä huoltomaalauksesta aina kokonaisvaltaiseen uusimiseen elementtirakenteisena tai paikallaanvaluna. Parveketyöt, joita teemme asiakkaillemme:

Uusimiset elementtirakenteisena ja paikallaanvaluna, raskaat betonikorjaukset ja ylitasoitustyöt, huoltomaalaukset ja pinnoitustyöt, vedenohjausjärjestelmien uusimiset, taustaseinärakenteiden uusimistyöt, parvekekattojen uusimiset, kaiteiden uusimiset sekä parveke- ja terassilasitukset.

Ikkunat ja ovet

Ikkunoiden ja ovien osalta osaamisemme on erityisen vahvaa tiloissamme toimivan oman puusepänverstaan johdosta. Pystymme tekemään monipuolisesti ja joustavalla aikataululla kevyet tiivisteuusinnat, käyntisovitukset ja huoltomaalaukset. Lisäksi puusepänverstaamme mahdollistaa isommat verstaskunnostustyöt omana työnä. Ikkuna- ja ovityöt, joita teemme asiakkaillemme:

Ikkunoiden ja ovien (puu, alumiini, teräs) uusiminen, verstaskunnostukset ja uusimiset puusepäntyönä, huoltomaalaukset, tiivisteuusinnat ja käyntisovitustyöt.

Kansirakenteet / pihakannet

Pihakannella tarkoitetaan piha-alueeseen kuuluvaa kansirakennetta, jonka alapuolella voi olla toiminnallista tilaa, esimerkiksi parkkihalli. Olemme toteuttaneet viimeisien vuosien aikana useampia isoja pihakansikorjauksia. Kansirakenne- ja pihakansityöt, joita teemme asiakkaillemme:

Parkkihallien saneeraukset, kylmien ja lämpimien kansirakenteiden uusimistyöt, pintarakenteiden kuten betonivalujen tai asfaltointien uusimiset.

Maanrakennus ja pihatyöt

Julkisivuremontteihin liittyy usein myös pihojen ennallistamista tai laajempaakin piharemonttia. Meillä on vahvaa kokemusta myös maanrakennustöiden johtamisesta, joiden toteuttamisessa hyödynnämme yhteistyökumppaneitamme. Maanrakennus ja pihatyöt, joita teemme asiakkaillemme:

Salaojien ja sadevesiviemäröintien uusimiset, sokkelien korjaus ja vedeneristäminen, viheralueiden uusiminen, asfaltoinnit, pihakivetykset sekä erilaisten istutuksien ja pihavarusteiden asennukset.

 • Lasikatot
 • Kermikatot
 • Peltikatot
 • Tiilikatot
 • Kattoterassit
 • Käännetyt katot
 • Ulkokuorirakenteiden uusimistyöt
 • Rappauksien uusimiset
 • Paikkarappaukset
 • Peltikasetti- ja levyjulkisivut
 • Muuraukset
 • Lasijulkisivut
 • Puujulkisivut
 • Elementtisaumauksien uusimiset
 • Huoltomaalaukset
 • Pinnoitukset
 • Suojakäsittelyt
 • Uusimiset
 • Verstaskunnostukset puusepäntyönä
 • Huoltomaalaukset
 • Tiivisteuusinnat
 • Käyntisovitustyöt
 • Uusimiset
 • Betonikorjaukset
 • Huoltomaalaukset
 • Pinnoitustyöt
 • Taustaseinärakenteiden uusimistyöt
 • Kaiteiden uusimiset
 • Parveke- ja terassilasitukset
 • Parkkihallit
 • Kansitasot
 • Kansivalut
 • Betonoinnit
 • Asfaltoinnit
 • Salaojat
 • Sokkelit
 • Vedeneristykset
 • Kivetykset
 • Sadevesiviemäröinnit
 • Vihertyöt

Arvovire – elinkaariviisasta korjausrakentamista

 
Vireen palveluvalikoima monipuolistui vuonna 2022 Arvovire -palvelukonseptilla, jonka tavoitteena on määrittää kiinteistölle optimaalinen korjausaste ja välttää alalla yleistä ylikorjaamista. Konsepti tähtää kiertotalouden huomioivaan elinkaaritehokkaaseen korjausrakentamiseen, jonka keskiössä on taloudellisesti ja ekologisesti kestävä rakentaminen. Palvelu huomioi kiinteistön omistusstrategian ja asiantuntijamme määrittävät kiinteistön tarpeen ja omistajan intressit huomioivan korjaussisällön. Hanke toteutetaan avaimet käteen -periaatteella ja Vire vastaa projektin koko läpiviennistä. Katso alla oleva palvelupolku ja ota yhteyttä, niin kerromme lisää.
 

1. Alkukartoitus ja haastattelut

Haastattelemme kiinteistön omistajan ja kiinteistönhuollon edustajat. Haastatteluiden tarkoitus on selvittää omistajan intressit sekä kiinteistön nykytila ja korjaustarpeet. Käymme läpi omistusstrategian sekä kiinteistön käyttäjien ja huoltoyhtiöiden palautteet. Kiinteistön omistusstrategia voi olla esim. pitkäaikainen, jolloin korjaussisältö on yleensä raskaampi ja rakenteet korjataan pidemmän elinkaaren saavuttamiseksi. Omistusstrategian ollessa lyhyempi, korjaussisältö on yleensä kevyempi ja korjaussisällön tavoitteena voi olla esim. kiinteistön ”facelift” ja myyntikuntoon saneeraaminen. 

2. Kuntotutkimus ja jatkotoimenpiteistä sopiminen

Alkukartoituksen ja haastatteluiden pohjalta teemme kuntotutkimuksen. Kuntotutkimus tehdään ensin kevyillä menetelmillä kuten esim. silmämääräisellä tarkastelulla, kosteusmittauksella ja kevyellä lämpökuvauksella. Teemme havainnot ja annamme alustavan analyysin mahdollisista vesivuodoista ja julkisivurakenteiden kunnosta. Tarpeen mukaan annamme suositukset rakenneavauksista tai muista raskaimmista tutkimusmenetelmistä. Tarvittaessa teetämme laboratorio- ja haitta ainetutkimukset. Kuntotutkimuksen jälkeen pidämme asiakkaan kanssa palaverin, jossa sovimme jatkotoimenpiteistä sekä eri töiden budjettiarvioiden ja kiireellisyysarvioiden määrittelyistä.

3. Korjaussisällön laadinta ja budjetointi

Laadimme korjaussisällöt ja annamme tarjoukset sovitun mukaisista kokonaisuuksista. Voimme antaa asiakkaan toiveiden mukaan eri tarjoussisällöille urakkatarjoukset kaikista töistä esim. 0-5v aikajänteellä rakennuskustannusindeksiin sitoen. Autamme asiakasta kiinteistön elinkaaren hallinnassa ja yhdessä asiakkaan kanssa voimme räätälöidä pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman.

4. Urakan toteutus

Teemme suunnitelmien mukaiset urakat budjettikauden töistä. Vastaamme työnaikaisesta suunnittelusta ja tarvittaessa käytämme yhteistyökumppaneitamme rakennesuunnitelmien ja -laskelmien laatimisessa. Tarvittaessa vastaamme myös kohteen pääsuunnittelusta sekä rakennuslupaprosessin vetämisestä kiinteistönomistajan edut huomioiden.

5. Jälkitoimenpiteet

Laadimme laajennetun luovutusaineiston, joka sisältää mm. päivitetyt toteutussuunnitelmat, kiertotalousraportoinnit, PTS-korjausten suositukset ja budjetoinnit 0–5 vuoden ajalle. Asiakkaan halutessa laadimme myös tarjoukset PTS:n suositelluista töistä seuraaville vuosille. Tarjoudumme jäämään kiinteistöön ns. julkisivutöiden huoltokorjaustöistä vastaavaksi kumppaniksi eli tarjoamme esimerkiksi korjausbudjettiin kuuluvia töitä ja hoidamme akuutit vesivuotokorjaukset, mainoskylttien kiinnittelyt yms. pientyöt.

Muut urakointimallit

Kokonaishintaurakassa sovitaan yleensä valmiisiin suunnitelmiin pohjautuen tarkasti urakkaan kuuluvasta kokonaisuudesta, joka toteutetaan tällä yhteisesti sovitulla hinnalla. Hankkeen aikana esiintyvät muutokset sovitaan lisätöinä tai hyvityksinä tilaajan kanssa.

Suunnittele ja toteuta – mallissa hyödynnämme erikoisosaamistamme ja pitkää kokemustamme. Tällä mallilla toteutamme hankkeen tarvittaessa nopealla aikataululla ja joustavasti, ilman että tilaajan tarvitsee välttämättä palkata rakennesuunnittelijaa tai valvojaa. Osaamme myös operoida asiakkaan budjetin mukaan valitessamme korjausastetta. Asiakkaan kanssa voidaan sopia urakkasopimusmalliksi kokonaishinta, tavoitehinta tai laskutyö. Suunnittele ja toteuta -hankkeissa teknisenä asiantuntijana ja suunnittelijana toimii Esko Luoma-Halkola. Esko on yksi Suomen kokeneimmista julkisivuasiantuntijoista – käytännön kokemusta löytyy neljänkymmenen vuoden ajalta useista sadoista vastaavalla mallilla toteutetuista hankkeista.

Laskutyöurakassa teemme työn hinnastomme mukaisesti laskutyönä. Tämä on hyvä malli, kun työn laajuudesta ei ole varmuutta ja/tai työt halutaan aloittaa nopeasti.

Tavoitehintaurakassa sitoudumme yhdessä tilaajan kanssa tavoitehintaan, jonka alituksesta tai ylityksestä aiheutuva riski jaetaan. Tämä on kokonaishintaurakan ja laskutyöurakan välimalli.

Kiinnostuitko?

Lähetä tarjouspyyntö laskentapäälliköllemme Lasse Kujalalle lasse.kujala@vire.fi 050 376 6031. 

Jos haluat kysyä tarkemmin palveluista ja niiden sopivuudesta ennen tarjouspyyntöä, kannattaa olla yhteydessä toimitusjohtaja Pasi Luoma-Halkolaan pasi.luoma-halkola@vire.fi 0400 471 472.