vire referenssit

vire referenssit

vire referenssit

Referenssit

Alla näet listauksen referensseistämme

Tässä referenssilistassa esittelemme lyhyesti tärkeimpiä kohteitamme vuodesta 2017 eteenpäin. Kokonaishankemäärä vuositasolla liikkuu 10–40 projektin välillä, joten tässä on esitetty vain osa toteuttamistamme projekteista. Annamme mielellämme lisätietoja kohteista!

Lataa vanhempien kohteiden 1991 - 2016 referenssilistaus tästä

vire - asiakaslähtöistä korjausrakentamista

KOy Merikortteli, Pursimiehenkatu 29-31, Helsinki

Aikataulu:
06/2021 – xx/2023

Kolmivuotinen projekti, jossa 2021-2022 uudistettiin julkisivujen pieli- ja kasettirappaukset pellityksineen. Rakennustekninen asiantuntijamme Esko Luoma-Halkola teki kopokartoituksen, jonka perusteella kiinteistössä päädyttiin uusimaan rappaukset vain tarvittavilta osin. Oikean korjausasteen valitsemalla budjettia saatiin laskettua noin 500 000 euroa. 

Rappausten lisäksi kiinteistössä tehtiin Ikkunoiden raskaskunnostuksia verstastyönä sekä kaikkien ikkunoiden tiivisteuusinnat ja huoltomaalaustyöt. Työt jatkuvat vuonna 2023 sisäpihan julkisivuille. 

Ravintola Kappeli

Ravintola Kappeli, Eteläesplanadi 1, Helsinki

Aikataulu:
03/2022 – 06/2022

Rapattujen julkisivujen ja vesikaton korjaus ja maalaus


Rakennustekninen asiantuntijamme Esko Luoma-Halkola laati yhdessä arkkitehtitoimiston kanssa korjaussuunnitelman ravintola Kappelin julkisivuille. 


Kuten Kappelilla, myös Eskolla on kymmenien vuosien kokemus eri pintamateriaaleista ja Eskon kokemuksella räätälöitiin työsisältö ja valittiin materiaalit, jotka pidentävät rappausten ja vesikaton elinkaarta, kunnes Kappeli peruskorjataan kauttaaltaan.

vire - asiakaslähtöistä korjausrakentamista

Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18-20, Helsinki

Aikataulu:
3/2021 – 8/2021

Julkisivujen messinkilevytysten kiinnityksien varmistaminen. Sisäpihan valokupujen tiivistyksien uusiminen. Yleisten tilojen sekä tyhjillä olevien toimistotilojen ikkunoiden tiivisteiden uusinnat ja käyntisovitukset. Sisäänkäyntien sekä sokkelien kivien saumojen uusinnat sekä rikkinäisten kivien vaihdot.

vire - asiakaslähtöistä korjausrakentamista

KOy Helsingin Lepakko, Porkkalankatu 1, Helsinki

Aikataulu:
2/2020 – 10/2020

KOy Helsingin Lepakon aulojen lasikattojen (2150 m2) purkaminen ja uudelleen rakentaminen pääosin kermikatteiseksi. Lappeille palautettiin neljä erillistä, uutta kattolasiaukkoa (420 m2), joiden teräsrakenteet vahvistettiin. Katon pohja rakennettiin akustolevyin vuoratuista teräselementeistä vanhan lasikaton kantavan teräsrungon varaan. Jyrkkien lappeiden lasirakenteet kunnostettiin perusteellisesti. Kohteen erityishaasteita olivat työturvallinen toteutustapa mm. sisäkautta asennettavan turvaverkon, aukkosuojausjärjestelmän ja turvavaijerien avulla. Erityishuomiota kiinnitettiin myös ympäristöarvoihin – hankkeessa lajiteltiin kattavasti erikseen pahvi-, villa-, lasi-, puu-, metalli-, muovi- ja ongelmajäte sekajätteestä. Projektin tavoitteissa onnistuttiin erinomaisesti ja se valmistui kuukauden etuajassa.

Aleksanterinkatu 15, Helsinki

Aikataulu:
5/2020 – 10/2020

Aleksanterinkatu 15 sisäpihan julkisivujen (2100m2) maalaustyöt, paikkarappaustyöt (250m2) sekä kaikkien sisäpihan liittyvien teräsrakenteiden sekä peltikatepinnan huoltomaalaustyöt. Tuuletusparvekkeiden (10kpl) uusiminen kaiteineen. Sisäänvedettyjen parvekkeiden (2kpl) sekä Aleksanterinkadun katusivun parvekkeiden (2kpl) kunnostustyöt. Vuotavan ajoluiskan kunnostustyöt.

KOy Sturenkatu 21, Helsinki

Aikataulu:
07/2022 – 04/2023

Volvo Auto Ab:n autoliikkeeksi 1940 rakennetun KOY Sturenkatu 21 julkisivut ja ikkunat kunnostettiin.
Rakennuksen kaarihallin päädyn kolmikerrosrappaus uusittiin jalolaastihiertona. Purkutyöt suoritettiin
vuokralaisten kesäloman aikana haitan minimoimiseksi. Lisäksi kaikki julkisivut kunnostettiin mm.
paikkarappauksin, vesipeltimaalauksin ja pellityskorjauksin.


Katolla sijaitsevat 160 ikkunaa oli tarkoitus uusia aikaisemman vesivuodon takia, mutta itse
ikkunarakenteissa ei havaittu vikoja tai energiatehokkuuspuutteita. Ikkunauusimisen sijaan vialliset
liittymärakenteet uusittiin perusteellisemmin ja ikkunoille suoritettiin vaadittavat huoltokorjaustyöt, joka
laski merkittävästi projektin hiilijalanjälkeä ja toi omistajalle huomattavat säästöt.

Kaikkiin kiinteistön 420 ikkunaan tehtiin sisäkautta huoltokorjaukset, joihin kuului mm. ikkunatiivisteiden,
lahojen puuosien ja rikkinäisten sulkimien uusiminen ennen maalaustöitä. Töiden toteutus sai kiitosta mm.
Naughty Burgerilta huomaavaisesta ja hyvin aikataulutetusta lähestymistavasta.

 

As Oy Uudenmaankatu 19-21 , Helsinki

Aikataulu:
04/2022 – 12/2022

Julkisivujen ja parvekkeiden uusiminen sekä peruskorjaus.

 

Yksi kauden 2022 kokoluokaltaan suurimmista hankkeista (n.2 M€) käsitti As Oy Uudenmaankadun julkisivujen, parvekkeiden ja katon uusimis- ja kunnostustyöt. 

 

Kiinteistön julkisivulaatoitukset, ikkunat ja ovet uusittiin, kattoterassit purettiin kantaviin rakenteisiin asti ja parvekkeille ja kattoterasseille rakennettiin paloväliseinät. Parvekeiden ja terassin teräsosat huoltomaalattiin ja lasitukset uusittiin. Lisäksi  huopakatto uusittiin ja peltikatto pinnoitettiin. Julkisivuille tehtiin paikkakorjauksia sekä huoltomaalaus.

 

WTC-talo, Aleksanterinkatu 17, Helsinki

Aikataulu:
03/2022 – 10/2022

Ikkunoiden äänieristys ja huoltokunnostus

Äänieristystä parannettiin asentamalla katujulkisivuille akustiikkalasit. Lisäksi huoltomaalasimme ulko- ja sisäpuitteet, teimme käyntisovitukset ja tiivistimme ikkunat. Teimme myös sisäpihan ikkunoiden raskaskunnostuksia puusepäntyönä verstaallamme. Työselostuksen laati Pasi Luoma-Halkola yhdessä puuseppiemme kanssa.

Hanke toteutettiin asiakaslähtöisellä palvelukonseptillaVireen työnjohto sopi vuokralaisten kanssa heille sopivat työskentelyajat, jotta projekti pystyttiin toteuttamaan mahdollisimman vähäisellä vuokralaishaitalla. Joustavuus työajoissa ja työn suunnittelussa takasivat onnistuneen projektin.

vire - asiakaslähtöistä korjausrakentamista

Tyynenmerenkatu 3, Helsinki

Aikataulu:
2/2021 – 12/2021

Kiinteistön kaikkien räystäsrakenteiden uusiminen (puurakenteet, vedeneristyskermit sekä pellitykset), julkisivuikkunoihin liittyvien pellitysten uusiminen, Tyynenmerenkadun puoleisten teräsrakenteisten parvekenoppien vedenohjausten parantaminen, Juutinraumankadun puoleisten kattoterassien pintarakenteiden uusiminen ontelolaatoista ylöspäin, sisäpihojen korkeapainelaminaattiseinien purkaminen ja takaisin asentaminen taustarakenteet sekä liittymäpellitykset uusien. Kohde toteutettiin kokonaisuudessaan laskutyöurakkana.

vire - asiakaslähtöistä korjausrakentamista

Life Science Center, Keilaranta 10-16, Espoo

Aikataulu:
8/2021 – 12/2021

Kiinteistön E-talon itäjulkisivun, D-talon itä-, etelä- ja länsijulkisivujen sekä C-talon itäjulkisivun lasituslistojen tiivisteiden uusinta, risteysalueiden butyyliteippaukset sekä julkisivujen peltiumpiosien höyrynsulkujen ja eristeiden korjaustyöt. Lisäksi kohteessa uusittiin työalueella valkobetonijulkisivujen ja lasiseinäliittymien elementtisaumaukset sekä tarkastettiin/parannettiin sokkeli- ja räystäsliittymien toimivuutta. 

Elimäenkatu 5, Helsinki

Aikataulu:
3/2020 – 11/2020

Julkisivujen kaikkien ikkunoiden välisten rankaseinäosuuksien (n. 1800m2) uusimistyöt pellityksineen ja lasituslistaliittymineen. Julkisivuja kiertävien aurinkosuojalasien (540kpl) purku, lasien kiinnitysten korjaustyöt ja uudelleenasennus. Vesikattorakenteiden uusiminen (n. 1800m2) kaatokorjauksineen, sekä kattokaivojen ja niiden liitosten uusiminen umpivirtausjärjestelmään. Kattoterassin (110m2) rakenteiden uusiminen kantavasta laatasta ylöspäin.

Tikkurilan Prisma, Unikkotie 13, Vantaa

Aikataulu:
6/2020 – 12/2020

Parkkikannen (n. 3000m2) pintarakenteiden uusimistyöt ontelolaatasta ylöspäin: kallistusvalut, veden- ja lämmöneristeet sekä pintabetonilaatta ylösnostoineen. Parkkikannen kaivojen kytkeminen ja viemäröintien osittainen uusiminen Prisman 2. kerroksessa. Kaivoihin liittyvät sähkötyöt vastaavasti Prisman 2. kerroksessa. Toimisto-osan pääsisäänkäynnin alumiinilasioven uusiminen ja muut pientyöt.

Fabianinkatu 27-29, Helsinki

Aikataulu:
8/2020 – 3/2021

Toimistotilojen katu- ja sisäpihan ikkuna-aukkojen (198 kpl) perusteellinen korjaus osin verstastyönä. Liittymärakenteiden vesieristäminen, karmien lahovauriokorjaukset, ulkopokien purkaminen ja uudelleen kasaaminen verstastyönä. Messinkijulkisivujen mekaanisten kiinnityksien tarkastus ja uusiminen, tiivistysmassauksien uusiminen, koristeosien kunnostus ja uudelleenkiinnitys, kalkkisuolojen kiillotus sekä patinointityö. Päädyn graniittipintojen pesut ja saumauksien uusinnat. Räystäiden (n. 100 m) purkaminen ja uudelleen rakentaminen vesieristettynä ja lisäkaadolla. Hanke toteutettiin mallitöiden kautta suunnittele – toteuta mallilla hyödyntäen Rakennusvireen tiloissa toimivan ikkunaverstaan asiantuntemusta.

Graniittitalo, Jaakonkatu 3, Helsinki

Aikataulu:
05/2019 – 9/2019

Elementtisaumausten (n. 15km) uusimistyöt. Rikkinäisten graniittilaattojen ja pihakivien uusimistyöt. Pihakivetysten saumauksien uusimistyöt.

Kluuvikatu 4, Helsinki

Aikataulu:
12/2018 – 4/2019

GLO hotellin sisäpihan julkisivun levy-rankajärjestelmän uusiminen kuparipellityksineen. Huoneiden ikkunoiden huoltokunnostus, tiivistys ja lakkaustyöt. Kattovalokupujen uusimistyöt. Erikoisuutena hankala logistiikka hotellihuoneiden ja käytävien kautta hissillä, josta kellarin kautta Kluuvikadulle.

As Oy Kampin-Salpa, Eteläinen Rautatiekatu 16a, Helsinki

Aikataulu:
4/2019 – 1/2020

Sisäpihan julkisivujen ja parvekkeiden betonikorjaus-, tasoitus- ja pinnoitustyöt sekä lattioiden laatoitustyöt. Julkisivujen ja parvekkeiden saumaustyöt. Sisäpihan parvekkeiden lasittaminen sekä paloväliseinien rakennus tuplalinjoihin. Katusivun julkisivujen huoltomaalauskunnostus sekä parvekkeiden betonikorjaus-, tasoitus- ja pinnoitustyöt. Parvekeikkunoiden ja -ovien sekä julkisivuikkunoiden uusiminen puu-alumiini-tuotteina. Neljän kattoterassin käännettyjen kattorakenteiden uusinta.

Itätuulentie 1, Espoo

Aikataulu:
06/2019 – 11/2019

Vesikaton (n. 2000m2) uusimistyöt nilcon-laatasta ylöspäin sisältäen kaatokorjaukset ja kattokaivojen siirtotyöt. Pihakannen (n. 550m2) uusimistyöt ontelolaatasta ylöspäin: kallistusvalut, vedeneristeet sekä kivetystyöt sekä elementtirakenteisten istutuskaukaloiden asennustyöt. Pihakannen viemäröintien uusimistyöt. Julkisivujen betonikorjaustyöt ja muut pientyöt.

Porkkalankatu 3, Helsinki

Aikataulu:
5/2019 – 9/2019

Ikkunoiden (1070 kpl) huoltokunnostustyöt osittain verstastyönä. Kaikkien ikkunoiden tiivistykset, sarana- ja lukitussäädöt sekä lakkauskäsittelyt.

Bulevardi 21, Helsinki

Aikataulu:
6/2019 – 10/2019

Pelti ja kuparikattojen kartoitus ja kunnostustyöt, sisältäen peltiosien maalaukset, kuparikatteen osittaisen uusimisen ja ureapinnoituksen. Parvekelaattojen/pintalaattojen uusiminen sisäpihalla.

Pohjoisesplanadi 31 ja 33, Helsinki

Aikataulu:
10/2017 – 06/2018

Ikkunoiden (n. 300 kpl) kunnostustyöt sisä- ja ulkokautta. Sisäpihalla ikkunoiden uusiminen.

Aleksanterinkatu 42, Helsinki

Aikataulu:
08/2018 – 11/2018

GLO hotellin sisäpihan lasikatetta ympäröivien kattorakenteiden uusimistyöt kantavaan laattaan asti. Julkisivujen rappauspaikkakorjaus ja maalaustyöt. Huoneiden ikkunoiden huoltokunnostus, tiivistys ja lakkaustyöt. Lasikaton lasituslistojen uusimistyöt. Viemäröinnin uudelleenreititys kerrosten ja kauppakeskuksen kautta pohjaviemäriin. Erikoisuutena tiukka aikataulu, hankala logistiikka kahden sisäpihan kautta Mikonkadulle, sekä kahden käytössä olevan hotellin ja alla olevan kauppakeskuksen luomat rajoitteet.

KOy Ornant, Eteläesplanadi 8, Helsinki

Aikataulu:
2/2018 – 10/2018

Eteläesplanadi 8 rapatun julkisivun entisöintityöt: Kipsikoristeiden uusinta/kunnostus, rappauskorjaukset, maalinpoistokäsittelyt ja maalaustyöt. Fabianinkatu 10 metalliverhoillun julkisivun purkutyöt, pohjien tiivistystyöt sekä rakenteiden takaisinasennukset.

Revontulentie 7, Espoo

Aikataulu:
7–10/2016, 4-10/2017 sekä 09-11/2019

Valkobetonijulkisivujen (n. 17 000m2) pesu, betonikorjaus, pellitysten maalauskäsittelyt, sääsuojakäsittely ja elementtisaumakorjaukset. Hätäpoistumistieportaan ikkunarakenteiden tiivistys ja kunnostustyöt.

As Oy Rinnekelo, Kelohongantie 11, Espoo

Aikataulu:
03/2018 – 10/2018

Salaojien kaivuu- ja asennustyöt sekä pihan pintarakenteiden uusimistyöt. Pohjoissivun ikkunoiden puitteiden uusiminen. Eteläsivun parvekeovien ja -ikkunoiden sekä sisäänkäyntiovien uusiminen. Levyjulkisivujen uusintatyöt sekä parvekkeiden ja päätyjen huoltomaalaustyöt.

Pukinmäenkaari 7, Helsinki sekä Viskurikuja 4, Helsinki

Aikataulu:
Pukinmäenkaari 7: 7/2017 – 11/2017, Viskurikuja 4: 03/2018 – 6/2018

Pukinmäenkaari 7: Neljän asuinkerrostalon hiekkapuhallus, ylitasoitus ja maalaus (n. 5500 m2). Parvekkeiden (102kpl) pesu, betonikorjaus ja maalaus. Tiilipintojen (n. 3000 m2) pesu ja sääsuojakäsittely. Rappukäytävien ulkokatoksien uusiminen. Elementtisaumojen uusiminen. Viskurikuja 4: Sisältö sama kuin yllä, rakennuksia kaksi kappaletta / laajuus noin puolet.