vire yrityksemme

vire yrityksemme

vire yrityksemme

Yrityksemme

Visio ja missio

Olemme tunnistaneet alalla tarpeen asiakaslähtöiselle toimintamallille ja asenteiden uudistamiselle. Vireen visio tiivistyy kahteen tavoitetilaan.

”Maineeltaan paras ja asiakaslähtöisin korjauspalveluita tarjoava yritys”

”Luotettavuuden, laadukkaan työn ja läpinäkyvyyden avulla rakennusalan maineen parantaminen”

Kuuntelemme omistajien toiveita heille kriittisten rakennusten käyttäjien toiveista ja sovitamme rakentamisen palveluna käyttäjien luomiin reunaehtoihin, kuten aikatauluun ja haittojen rajaamiseen. Toiminnassamme keskeistä on rehellisyys ja avoimuus. Haluamme muuttaa käsitystä siitä, että omistajan on aina palkattava valvoja seuraamaan, että urakoitsija toimii oikein.

Arvot

Visiota kohti kulkiessa olemme valinneet yritykselle arvoja, joita haluamme korostaa kaikessa tekemisessämme.

vire yrityksemme

Yhteisten tavoitteiden kirkastaminen ja yhdessä tekemisen kautta onnistuminen

Yhteinen tekeminen pohjautuu luottamukseen ja läpinäkyvyyteen

Riitelyn nollatoleranssi, asioista sopiminen

vire yrityksemme

Huomioidaan asiakkaan tavoitteet ja toiveet

Pyritään odotukset ylittämällä positiiviseen yllätykseen

vire yrityksemme

Kuuntelemme kaikilta kumppaneilta ja asiakkailta saatua palautetta, opimme virheistä

Tehottomien toimintatapojen jatkuva modernisointi

Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen

Hyvän vireen ylläpitäminen kaikkien projektiin osallistuvien tahojen kanssa

Välitetään ihmisistä

Uusiokäytetään rakennusmateriaaleja mahdollisimman tehokkaasti, lajitellaan jätteet

Tuetaan suomalaista työtä – pyritään keskittämään ostoja suomalaisille palveluntarjoajille mahdollisuuksien mukaan

”Hiilijalanjälki on pieni, verojalanjälki hyvä”

Rakennusvireen tarina
tutustu aikajanaan

vire - asiakaslähtöistä korjausrakentamista

Esko ja Veikko perustavat Rakennusvire Oy:n vuonna 1990

Lemminkäisellä aikaisemmin työskennelleet kollegat Esko Luoma-Halkola ja Veikko Kivelä päättivät perustaa yhteisyrityksen vuonna 1989 – tämä yritys sai alkunsa vuonna 1990, kun Rakennusvire Oy perustettiin.

Ennen yhteisyrityksen perustamista Esko ehti kerätä kokemusta Maalausliike Kronströmillä Helsingin aluepäällikkönä ja Veikko johtamalla omaa yritystään Rakennusliike Veikko Kivelää.

1990

vire - asiakaslähtöistä korjausrakentamista

Lamasta selviytymistä

90-luvun syvän laman takia yrityksen perustaminen meinasi jäädä kokonaan tekemättä. Vakuutuksia ei saatu, koska rakennusliikkeitä meni konkurssiin jatkuvalla syötöllä, eikä pankki suostunut edes avaamaan pankkitiliä. Nämä pakolliset asiat järjestyivät kuitenkin Veikon suhteiden kautta ja Mestarikoneen mentyä konkurssiin Rakennusvire sai ostettua ison määrän kalustoa, jolla toiminta saatiin aloitettua tehokkaasti.

Lopulta Rakennusvire selvisi lamasta hyvin – osin onnella, osin taidolla.

1990-
1993

vire - asiakaslähtöistä korjausrakentamista

Maine laadukkaan työn tekijänä rakentuu

Alusta asti linjattiin, että kaikki työt tehdään teknisesti mahdollisimman laadukkaasti – hyvä työn jälki ja aikataulussa suoritetut urakat toivatkin Rakennusvireelle hyvää mainetta sekä yhä isompia ja vaativampia urakoita. Referenssilistalle päätyikin myöhemmin sellaisia kohteita kuin Hotelli Torni ja Tapiolan Hattutalot.

Eskon ja Veikon tinkimätön työn laadun valvonta onkin iskostunut työntekijäportaaseen ja työnjohdolle syvästi. Työmailla tiedettiin, että vaikka virallinen valvoja työn hyväksyikin, Esko saattoi laittaa tekemään työn uudestaan, mikäli jälki ei ollut erinomaista. Työntekijöitä on kuitenkin aina kohdeltu reilusti ja näiltä ajoilta asti rivissämme on edelleen useita ammattimiehiä.

1994-
1998

vire - asiakaslähtöistä korjausrakentamista

Veikko jää pois

Vuosituhannen vaihteessa yrityksen toinen perustaja Veikko päätti lopettaa työt Rakennusvireen johdossa ja Esko lunastikin Veikon osakkeet ja jäi yrityksen ainoaksi omistajaksi.

2000

vire - asiakaslähtöistä korjausrakentamista

Toiminta vakiintuu

Esko pyörittää toimintaa tehokkaasti vakiintuneen ydinporukan kanssa, jossa työmaiden työnjohdosta vastaavat pääosin Risto Koskela ja Tapani Rainio. Rakennusvire keskittyy erityisen vaativiin julkisivukohteisiin, joissa moniosaavan tiimin osaaminen pääsee arvoonsa alan muuttuessa yhä enemmän alihankinta- ja sarjatyöluontoiseksi. Kasvun tavoittelun sijasta toiminta pidettiin hallitun kokoisena, jotta laatutaso säilyi.

2000-
2016

vire - asiakaslähtöistä korjausrakentamista

Sukupolvenvaihdos

Seuraava iso muutos yrityksen toiminnassa oli 2017, kun Pasi Luoma-Halkola päätti siirtyä suuremman kilpailevan julkisivu-urakoitsijan työpäällikön tehtävästä takaisin Rakennusvireelle. Myös Lauri Luoma-Halkola sai samaan aikaan Diplomi-insinöörin tutkintonsa valmiiksi ja jatkoi täysipäiväisesti työnjohdossa.

Veljekset Pasi ja Lauri alkoivat pyörittää toimintaa Eskon siirtyessä enemmän asiantuntijarooliin. 2018 vahvuuteen liittyivät laskentapäälliköksi Lasse Kujala ja vastaavaksi työnjohtajaksi Arttu Puolakka.

2017

vire - asiakaslähtöistä korjausrakentamista

Uudet tavoitteet

Toimintaa alettiin kehittää voimakkaasti muun muassa kaluston modernisoinnilla, yhteistyökumppanien verkostojen hyödyntämisellä sekä siirtymällä paperiaikakaudesta moderniin pilvipohjaiseen IT-ympäristöön.

Kaiken taustalla oli kuitenkin Pasin aikaisemmalla työnantajalla olevien kokemuksien pohjalta syntynyt yritysvisio, jossa nähtiin kiinteistönomistajien tarve huomioida kiinteistön käyttäjät heidän reunaehtoihinsa sovitettavalla hyvällä palvelukokemuksella. Asiakaslähtöisen strategian toteuttaminen on tuonut henkilöstölle kaivattavaa työn tekemisen merkityksellisyyden tunnetta. Tämä työ on kesken, mutta mahdollistaa kasvun uusien innokkaiden Vireläisten palkkaamisen kautta. Haluamme modernisoida myös alan kulttuuria.

2019

vire - asiakaslähtöistä korjausrakentamista

Tilaa nuoremmille

Kesäkuussa 2021 koettiin eräänlainen päätepiste, kun Vireellä ansiokkaan 30 vuoden uran tehnyt, pidetty työnjohtaja, Risto Koskela siirtyi eläkkeelle. Kuvassa nykyään onnelliset eläkeläiset Veikko, Risto ja Esko.

Pallo on nyt meillä nuoremmilla.

2021